จองวันเดินทาง 1 วัน

  • 21321754.jpg

จองการเดินทาง 1 วัน

แผนรับคืนวัน (อาหาร + น้ำดื่มคืนทุกวัน

ช่วงพักรับประทานอาหารกลางวัน: 11.00 น. - 15.00 น

ช่วงพักทานอาหารเย็น: ตั้งแต่เวลา 15.00 ถึง 20.00 น

โดยน้ำร้อนภาษี: 50 เยน / หนึ่งชื่อ

★①พักกลางวัน: 6,480 เยน

★②พักรับประทานอาหารกลางวัน (สำหรับอุ่นเครื่อง): 8,640 เยน

★③พักกลางวัน (Counter Tenpura): 10,800 เยน※ในวันก่อนวันหยุด,

★④พักรับประทานอาหารเย็น: 8,640 เยน※ในวันก่อนวันหยุด,

★⑤พักรับประทานอาหารเย็น (Counter Tenpura): 10,800 เยน※ในวันก่อนวันหยุด,สำหรับการจองกรุณาโทรหา Ryokan โดยตรง

Yukin-tei โทรศัพท์: 04-6085-5348